×
PolskaÉire Festiwal w Rudzie Śląskiej
PolskaÉire Festival in Ireland

O Festiwalu

Historia festiwalu:

Festiwal powstał w 2015 r. z inicjatywy irlandzkiego ministra Aodhán Ó Ríordáin'a oraz Ambasady RP w Dublinie.
Odpowiedzialność za organizację festiwalu powierzono Piotrowi Rakowskiemu, ówczesnemu I Radcy Ambasady RP w Dublinie, który kierował festiwalem do roku 2017 włącznie, a obecnie jest on zarządzany wspólnie przez pracowników polskiej ambasady oraz przedstawicieli polskiej diaspory w Irlandii.
W ramach pierwszej edycji festiwalu, w marcu 2015 roku, miało miejsce około 50 wydarzeń w całej Irlandii. Druga edycja festiwalu, tym razem w maju 2016 r., rozrosła się już do ponad 100 wydarzeń w ponad 40 miejscach Irlandii, w których wzięło udział około 27.000 osób. Ostatnia edycja festiwalu, na przełomie maja oraz czerwca 2017 r., objęła swoim zasięgiem 140 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 35.000 osób.

PolskaÉire Festiwal 2017 w Polsce:

Festiwal PolskaÉire po raz pierwszy na większą skale zaistniał w Polsce w roku 2017. Przeniesienie festiwalu do Polski stało się możliwe dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy miastem Ruda Śląska a Polsko-Irlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym.
W ramach pierwszej edycji festiwalu w Rudzie Śląskiej, na przełomie majach oraz czerwca 2017 r., miało miejsce około 20 wydarzeń w całym mieście. Wzięło w nich udział ponad 6.000 osób.
Tegoroczna edycja festiwalu planowana jest w terminie 24-26 sierpnia, a jej motywem przewodnim będzie świętowanie śląskiej oraz irlandzkiej kultury.

O festiwalu:

PolskaÉire Festiwal to coroczne świętowanie przyjaźni polsko-irlandzkiej. Celem festiwalu jest wzmacnianie więzów pomiędzy polskim oraz irlandzkim społeczeństwem poprzez wspólne uczestnictwo członków lokalnych społecznosci w wydarzeniach o charakterze sportowym, kulturalnym, bizesowym oraz naukowym. Festiwal jest organizowany corocznie przez szereg partnerów polskich oraz irlandzkich o zróżnicowanym charakterze: instytucje państwowe, władze lokalne, stowarzyszenia, osoby indywidulane etc.

Zespół odpowiedzialny za PolskaÉire Festiwal:

Polska edycja festiwalu w Rudzie Śląskiej jest organizowana przez Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne - reprezentowane przez Wojciecha Kostkę - przy wsparciu szeregu lokalnych partnerów oraz wolontariuszy.